CNS

Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo (Man – Disability – Society)

Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo (RCN/SN/0057/2021/1) uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.
Celem projektu jest realizacja działań zmierzających do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz podnoszenie rangi czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym. Okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące.

CNS jest indeksowany w: CEJSH, EBSCO,  ERIH PLUS, ICI Journals Master List (ICV 2018 = 98.01)

PUNKTACJA CZASOPISMA MEiN: w wykazie czasopism naukowych – pozycja 29811 wraz z przypisaną liczbą punktów – 40

 

ISSN 1734-5537


Zachęcamy do zapoznania się ze spisem treści artykułów najnowszego numeru  - plik do pobrania.


Wydania wcześniejsze można pobrać na naszej stronie w zakładce "Wydania archiwalne".

Zapraszamy na stronę www.cnsonline.pl