Zespół Redakcyjny

Człowiek - Niepełnosprawność - Społeczeństwo

Komitet Redakcyjny

               Barbara Marcinkowska (redaktor naczelna, PL)

               Małgorzata Walkiewicz-Krutak  (sekretarz, PL)

               Joanna Głodkowska (członek redakcji, PL)
               Ewa M. Kulesza (członek redakcji, PL)
               Małgorzata Kupisiewicz (członek redakcji, PL)
               Jarosław Rola (członek redakcji, PL)

               Diana Aksamit (członek redakcji, PL)

 

Redaktorzy tematyczni

Józefa Bałachowicz  (pedagogika, PL)
Paweł Boryszewski  (socjologia, PL)
Helena Ciążela (filozofia, PL)
Czesław Czabała (psychologia, Pl)
Bernadeta Szczupał  (pedagogika specjalna, PL)
Henryk Skarżyński (medycyna, PL)

Redaktor językowy (język polski)

               Danuta Gorajewska (PL)

Tłumaczenie na język angielski

               Marta Łach-Kowalewska (PL)

Redaktor statystyczny

Adam Tarnowski (PL)

Rada Naukowa

Anna Firkowska-Mankiewicz (przewodnicząca) (PL)
Jonathan Chitiyo (USA)
Matthew Janicki (USA)
Zofia Kawczyńska-Butrym (PL)
Małgorzata Kościelska (PL)
Henny Lantman (B)
Su-Jan Lin (TW)
Hanna Malewska-Peyre (F)
Tadeusz Mazurczak (PL)
Antonina Ostrowska (PL)
Alicja Przyłuska-Fiszer (PL)
Diane Ryndak (USA)
Renata Siemieńska-Żochowska (PL)
Barbara Szatur-Jaworska (PL)
Wiesław Theiss (PL)

e-mail: redakcjacns@aps.edu.pl

 

Wersja papierowa jest wersją pierwotną (referencyjną)

Instytucja finansująca: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Czasopismo posiada punktację MEiN (w wykazie czasopism naukowych – pozycja 29811 wraz z przypisaną liczbą punktów – 40)