Informacje dla autorów

Zapraszamy do prezentacji swoich koncepcji, wyników badań i refleksji przedstawicieli psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii, medycyny, prawa. Mamy nadzieję, że wypowiedzi pochodzące z kręgu tych dyscyplin naukowych wzbogacą myślenie o osobach niepełnosprawnych w kategoriach ich rozwoju, podmiotowości, godności, tożsamości, autonomii i samorealizacji.

Czasopismo posiada punktację MNiSW - 5 punkty w kategorii B. Wersją pierwotną (referencyjną) jest wersja papierowa. Od 2013 r. Czasopismo indeksowane jest w  Index Copernicus Journal Master List. Trwa procedura indeksowania pisma w kolejnych bazach referencyjnych dla czasopism z kategorii B.

 ***

Informacje dla autorówdo pobrania

Obieg dokumentówdo pobrania

Oświadczenie o oryginalności artykułu i o finansowaniudo pobrania